Pracy można szukać na własną rękę, w zależności od swoich zdolności i doświadczenia będzie to trwało dłużej bądź krócej.